Aixetes per laboratori · Dutxes i rentaülls d'emergència | Carlos Arboles
  * Mínim 3 caràcters.
Aixetes per laboratori · Dutxes i rentaülls d'emergència | Carlos Arboles

Informació tècnica


CARLOS ARBOLES, S.A. subministra Dutxes i Rentaulls d´alta qualitat i fiabilitat. A continuación presentem les principals caraterístiques que diferencies els nostres productes.

MATERIALS ALTA QUALITAT

Els materials en contacte amb l´aigua són tubs d´acer galvanitzat, connexions de llautó, i altres peces de plàstic reforçat ABS. Possibilitat d´equips totalment fabricats en material d´hacer inoxidable.
CONSTRUCCIÓ ROBUSTA

Els elements basi de construcció així com els elements de fixació a la superfície dels Equips d'Emergència són sempre metàl·lics, resultant un equip robust per a les condicions més adverses.
RUIXADOR DUTXA

Distribució del raig d'aigua segons normes. Suau i de gran amplitud.
Ruixador de gran diàmetre de 250 mm, antiobstrucció ni per calç ni per brutícia.
GAMA COMPLETA

Disposem de diferents models segons sigui la seva instal·lació en PARET, TERRA o TAULA.
Els equips se subministren desmuntats sent el seu muntatge fàcil i inequívoc.
Disposem de diferents tipus d'accionaments:
Dutxa mitjançant tirador o palanca.
Automàtic en entrar una persona a la plataforma.
Rentaulls mitjançant palanca, pedal o plataforma.
DISTRIBUÏDOR RENTAULLS

Amb un o dos ruixadors ofereixen aigua airejada a baixa pressió que banya la cara i els ulls sense danyar els delicats teixits oculars.

El raig de gran diàmetre arriba segons norma una alçada de 15 cm. Els materials de plàstic i formes arrodonides no danyen els ulls en cas de contacte accidental. Incorporen una coberta anti-pols de funcionament automàtic en accionar el Rentaulls.
RECOBRIMENT ANTICORROSIU I ECOLÒGIC

RRecobriment de plàstic poliamida 11 anticorrosiu, en color GROC D'ALTA VISIBILITAT. Aquest recobriment plàstic té un gruix de 250 a 300 micres. Presenta bona resistència a àcids, bases, aigües de mar, olis, i en general a la intempèrie.El recobriment no és un derivat del petroli sinó d'una matèria primera d'origen vegetal, i per tant preserva el medi ambient. Disposem d'una Taula de Resistència Química que pot consultar aquí.
VALVULA ANTIGRIPANT

Les Dutxes i Rentaulls d'Emergència incorporen vàlvules dissenyades específicament per a ser utilitzades en situacions d'emergència ja que no es bloquegen ni es gripen després de llargs períodes d'inactivitat.

Resultats òptims després de més de 100.000 cicles.
PROTECCIÓ TEMPERATURA

Per evitar la congelació de canonades o l'excés de temperatures en les mateixes, oferim diferents solucions:

Vàlvules de buidat automàtic per evitar la congelació de la canonada.
Vàlvules de protecció de temperatura que creen una línea de buidat quan les temperatures de la canonada de subministrament són extremes.
Vàlvula termostàtica per al subministrament d'aigua temperada.
REGULACIÓ CABAL

Les nostres vàlvules regulen el cabal d'aigua independentment de la pressió d'entrada.

Les Dutxes es regulen a 110 l / min i els Rentaulls a 22 l / min.
Pressió recomanada 2 bar.
Pressió màxima 8 bar. Notifiqui si el seu equip treballarà a pressions inferiors a 1,5 bar.
SENYALITZACIÓ ALTA VISIBILIDAD

Amb els Equips d'Emergència es lliura:

Una Una placa de senyalització fotoluminiscent, en fons verd i textos en blanc. Dimensions: 210 x 297 mm
Fitxa de revisió i instruccions de muntatge.
Opcionalment una ALARMA pot donar un senyal visual i sonora del funcionament de l'Equip.
NORMES INTERNACIONALS

Els nostres equips compleixen o excedeixen les normes:

ANSI Z358.1

EN 15154-1 y 15154-2

DIN 12198:3


CARLOS ARBOLES, S.A. dissenya i fabrica Equips d'Emergència complint les vigents normes internacionals que garanteixen la seguretat de l'usuari.

Els requeriments d'aquestes normes, entre altres aspectes, són: el cabal a sumnistrar pels Equips d'Emergència, la distribució del doll d'aigua sobre el cos, les dimensions de la instal·lació i dels elements de maniobra. Així com aspectes de senyalització i accessibilitat.

NORMES EUROPEES


A nivell Europeu, hi ha la Norma Europea EN 15154. En aquesta norma queden dividits els Equips d'Emergència en:

EN 15154-1:2006
Dutxes d'Emergència utilitzades en Laboratoris.Declaració de conformitat certificada per l'organisme APPLUS
A nivell Europeu, l'única norma que existeix per Dutxes d'Emergència utilitzades en instal·lacions industrials és la norma alemanya DIN 12.899-3: 2007.

DIN 12899-3:2007
Duchas de Emergencia.Declaració de conformitat certificada pel organisme APPLUS


NORMA AMERICANA


A nivell internacional està reconeguda la Norma Americana ANSI / SIGUI Z358.1-2009 per Dutxes i Rentaülls d'Emergència.

ANSI/SEA Z358.1-2009
Dutxes i Rentaülls d'Emergència.Declaració de conformitat certificada per l'organisme APPLUS
Presentem les normes bàsiques d'instal·lació dels Equips d'Emergència.

INSTAL·LACIÓ

LOCALITZACIÓ DE L'EQUIP D'EMERGÈNCIA

La localització dels Equips d'Emergència ha de complir les següents condicions:
S'han d'instal·lar en llocs ben visibles i fàcilment accessibles, almenys en tres direccions.
S'han d'instal·lar en aquelles zones en què hi hagi perill, i no han d'estar a més de 10 segons d'on pugui produir-se un accident.
Han de situar-se al mateix nivell del focus de perill, sense cap obstrucció en el camí cap a l'Equip d'Emergència, com ara portes.
MUNTATGE

Es recomana realitzar el muntatge de l'Equip d'Emergència segons l'ordre que marca el pla de muntatge.

Els mitjans necessaris són:
Segellador de canonades.
Eines per fixar els equips a la superfície.

Les Dutxes d'Emergència que no es fixen a terra es recomana instal·lar-les a una alçada en què el ruixador estigui situat entre 210 i 230 cm per sobre del nivell on romandrà dempeus l'usuari.
Els Renta-Ülls d'Emergència que no es fixen a terra es recomana instal·lar a una alçada en què les toveres de sortida dels Renta-Ülls estiguin entre els 90 i 110 cm per sobre del nivell on romandrà dempeus l'usuari.
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

El subministrament d'aigua dels Equips d'Emergència ha de complir les següents condicions:
Han de ser alimentades des de la canonada principal o d'emergència. El diàmetre del tub d'alimentació ha de ser com a mínim de G 1". Es recomana una pressió d'entrada a l'Equip d'Emergència de 2 bar.
Per al seu correcte funcionament, la pressió mínima és de 1,5 bar i la pressió màxima és de 8 bar.
 

Es recomana una temperatura d'aigua entre 15º C i 37º C.
Es recomana la instal·lació d'un filtre, així com purgar les canonades abans de la instal·lació de l'Equip d'Emergència.
Es necessita aigua potable, o una aigua amb una qualitat similar.

FUNCIONAMENT

ACCIONAMENT

En cas d'accident, la persona accidentada ha de dutxar-se o rentar-se els ulls IMMEDIATAMENT durant un mímino de 15 minuts.

Els Equips d'Emergència s'accionen de forma ràpida de la següent manera:
Els Renta-Ulls d'Emergència empenyent cap enrere la maneta de forma quadrada, o mitjançant pedal.
Les Dutxes d'Emergència tirant de la palanca de forma triangular.
Els Equips manuals prement la palanca.

S'ha d'avisar IMMEDIATAMENT a un metge o auxiliar sanitari.

MANTENIMENT

MANTENIMENT I FORMACIÓ

S'ha de comprovar el funcionament de les Dutxes i Renta-Ulls d'Emergència almenys UNA vegada cada setmana per assegurar el subministrament d'aigua i prevenir la proliferació de microbis.
Ompli la taula de manteniment subministrada (Mod. 190.190) o una similar.

S'ha de instruir el personal de:
La localització i senyalització dels Equips d'Emergència.
El funcionament de les Dutxes i Renta-Ulls.
La forma d'avisar el personal sanitari.
Manteniment a realitzar en els Equips d'Emergència.

SENYALITZACIÓ

PLAQUES

Amb cada aparell del nostre programa de fabricació, es lliura una placa per senyalitzar la unitat (excepte en els models de muntatge de taula).
Les plaques són fotoluminiscents, en fons verd i textos en blanc.
Dimensions: 210 x 297 mm